10 zaujímavých faktov o medených plechoch, ktoré možno nepoznáte

Poznaj naozaj zaujímavé fakt týkajúce sa medených plechov a ich významu v histórii, priemysle či umení. Získaj nový rešpekt a obdiv k tomuto všestrannému materiálu po prečítaní týchto desiatich úžasných faktov.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Zloženie medených plechov
 3. Výroba medených plechov
 4. Vlastnosti medených plechov
 5. Aplikácie medených plechov
 6. Medené plechy v histórii
 7. Recyklácia medených plechov
 8. Vedeli ste?
 9. Použitie v umení
 10. Záver

“Medený plech je výborným materiálom, ktorý sa používa na mnoho účelov," John Ruskin.

Úvod

Medené plechy sú známe svojou vysokou hodnotou a rozsiahlou škálou výhod, ktoré ponúkajú. Ich využitie siaha až do praveku a dodnes sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu. Ale poďme sa pozrieť na desať zaujímavých faktov o medených plechoch, ktoré možno ešte nepoznáte.

Zloženie medených plechov

 1. Medené plechy sú vyrobené z čistého medeného kovu. Med obsahuje viac ako 99% medi a malé množstvá iných prvkov, ako sú fosfor, ortuť, kremík a zlato.

meď

(zdroj: Computerworld)

Výroba medených plechov

 1. Výroba medených plechov je pomerne jednoduchý proces. Je založený na tavení čistej medi, odlievanie do plechov a následne valcovanie do požadovanej hrúbky. Tento proces má nízke emisie CO2 v porovnaní s výrobou ocele.

(zdroj: international Copper Association)

Vlastnosti medených plechov

 1. Medené plechy sú známe svojimi pozoruhodnými vlastnosťami, ako napríklad:

  • Dobrá elektrická vodivosť
  • Vynikajúca tepelná vodivosť
  • Dlhá životnosť
  • Antibakteriálne vlastnosti
  • Koróziou odolnosť

Aplikácie medených plechov

 1. Medené plechy sa používajú vo veľa odvetviach priemyslu a majú široké uplatnenie, napríklad v elektronike, strojárstve, potravinárstve, stavebníctve, medicíne a mnohých ďalších.

meď

Medené plechy v histórii

 1. Medené plechy majú dlhú históriu, ktorá siaha až do 5. tisícročia pred Kristom. Sú nálezom z neolitických sídlisk v oblasti Iránu. Predpokladá sa, že ich vtedy používali ako nástroje a dekorácie.

(zdroj: Penn Museum)

Recyklácia medených plechov

 1. Medené plechy sú jedným z najľahšie recyklovateľných materiálov. Okolo 80% vyrobených medených plechov je recyklovaných. To znamená, že recyklácia ušetrí viac ako 100 miliónov ton zásob medi ročne.

(zdroj: international Copper Association)

Vedeli ste?

 1. Zaujímavosť: Strop slobody v americkom Kapitole vo Washingtone je veľkým medeným reliefovaným freskou na medenom plechu z roku 1863. Takýto unikátny výtvarný dielo váži neuveriteľných 15 ton.

Použitie v umení

 1. Medené plechy sú naširoko využívané aj v umení, ako materiál na gravírovanie alebo na realizáciu umeleckých diel (napríklad v sochárstve alebo architektúre). Majú príjemnú farebnu škálu, ktorá odráža svetlo a dodáva dielam zvláštnu atmosféru.

Záver

Ako vidíte, medené plechy sú fascinujúce a mnohostranne využiteľné materiály. Teraz, keď poznáte týchto 10 úžasných faktov, budete mať nový rešpekt k tomuto úžasnému materiálu, ktorý nám príroda poskytuje.